2023/02/05
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
سالمند
  • خاطره‌گویی احساس تنهایی سالمندان را کم می‌کند

    خاطره‌گویی احساس تنهایی سالمندان را کم می‌کند

    انسان در خلوت خود با دو نوع تنهایی روزمره و تنهایی هستی‌شناسی روبرو است که تنهایی روزمره بیشتر امری شخصی و در واقع رنجی است که فرد به دلیل جدا شدن از دیگران متحمل می‌شود.
  • آیا سالمندان نباید رانندگی کنند؟

    آیا سالمندان نباید رانندگی کنند؟

    آموزش و برنامه‌ریزی‌های قبلی برای رها کردن رانندگی در سالمندان می‌تواند از اثرات مخرب آن بکاهد. در این خصوص بایستی جهت حفظ استقلال سالمند، در مورد روش‌های جایگزین جابجایی، صحبت شود و توضیحات لازم جهت همکاری بیشتر با او به خانواده وی نیز ارائه شود. دولت‌ها نیز باید در مورد بهترین روش‌های حمل‌ونقل برای سالمندان مطالعه و سرمایه‌گذاری کنند