2023/06/03
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
ماه چهره خیلی درگذشت
  • ماه چهره خلیلی کجا دفن می‌شود

    ماه چهره خلیلی کجا دفن می‌شود

    مرگ ماه چهره خلیلی، هنرمندجوان ایرانی که با مختارنامه به شهرت رسید ، جامعه هنری را در بهت فرو برد. حالا یکی از دوستان او درباره محل دفن او صحبت کرده است
  • آخرین پست اینستاگرامی ماه چهره خلیلی چه بود

    آخرین پست اینستاگرامی ماه چهره خلیلی چه بود

    ماه چهره خیلی در اخرین پست اینستاگرامی خود متنی احساسی خطاب به خواهرزاده است نوشت ، جزئیات را بخوانید.