2022/05/19
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
دختر گروگانگیر
  • گروگان گیری پدر به دست دختر

    گروگان گیری پدر به دست دختر

    دختری که پدرش را گروگان گرفته بود از سوی ماموران پلیس بازداشت شد. انگیزه این دختر و جزئیات را در متن خبر بخوانید