2021/12/01
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
برادکشی
  • درخواست مادر برای قصاص پسرش

    درخواست مادر برای قصاص پسرش

    مرد معتاد که برادرش را با چاقو کشته و متواری شده بود دستگیر شد و درحالی پای میز محاکمه می رود که مادرش برای او درخواست قصاص کرده است.