2021/12/07
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
خودکنترلی
  • جامعه ایران خودکنترلی را از دست داده است

    جامعه ایران خودکنترلی را از دست داده است

    خشن بودن جامعه از دیدگاه جرم و جزا تعاریف متفاوت دارد. ما چک برگشتی را نه‌تنها جرم حساب نمی‌کنیم، بلکه باید شروط آن وجود داشته باشد تا بحث کلاهبرداری و موضوع فرار از دَین مطرح شود.