2022/05/21
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
دریاچه ارومیه
  • دانش آموختن اشتغال را تضمین نمی‌کند

    دانش آموختن اشتغال را تضمین نمی‌کند

    دختر با پشت دست صورتش را پاک می‌کند و رد اشک روی لبه آستینش باقی می‌ماند. میان هق‌هق گریه چیزی به پدر می‌گوید که خیلی مفهوم نیست. بین جمله‌ها، کلمه «ماسی» را می‌شنوم.
  • بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه

    بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه

    با افزایش بارش ها و رها سازی آب سدها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تراز آبی نگین آبی آذربایجان غربی به بیشترین مقدار در 2 سال اخیر رسید .