2021/12/07
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
بی ارادگی
  • نداشتن انگیزه علت اصلی عملی نشدن تصمیمات است

    نداشتن انگیزه علت اصلی عملی نشدن تصمیمات است

    مشکل ما در عملی نکردن تصمیماتمان به این برمی گردد که «انگیزه کافی» نداریم. اگر قرار باشد یک سال دیگر به یک کشور انگلیسی‌زبان مهاجرت کنیم، به احتمال قوی خواهیم توانست ظرف ۱۲ ماه آینده، زبان انگلیسی را یاد بگیریم