2023/09/25
۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
فرامز غریبیان
  • فرامرز قریبیان چرا دخترش را به زندان فرستاد!

    فرامرز قریبیان چرا دخترش را به زندان فرستاد!

    فرامرز قریبیان بازیگر پیشکوست که چندسالی است بازیگری را کنار گذاشته و خودش را بازنشسته کرده در سریال تکیه برباد نقش مامور پلیسی را بازی می کرد که مجبور به بازداشت دخترش شد