2023/06/03
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
کاشت سبزیجات در آپارتمان
  • چه گل ها و سبزیجاتی در پاییز می توانیم بکاریم؟

    چه گل ها و سبزیجاتی در پاییز می توانیم بکاریم؟

    گل کاری و باغبانی یکی از لذت بخش ترین مشاغلی است که انسان اختراع کرده. در پاییز و زمستان و در آپارتمان هم می توان به راحتی گل و گیاه کاشت. همه چیز درباره گیاهان پاییزی را اینجا بخوانید