2023/02/05
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
سحرخیز
  • سحرخیزی با جسم انسان چه می کند؟

    سحرخیزی با جسم انسان چه می کند؟

    در این مطالعه از سوی متخصصان سه دانشگاه "بیرمینگهام" و "ساری" در انگلیس و "موناش" در استرالیا، حدود ۲۲ فرد شب زنده‌دار با میانگین ساعت خواب ۲:۳۰ صبح و میانگین ساعت بیداری ۱۰:۱۵ صبح شرکت کردند.