2022/01/24
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
تاکسی اینترنتی
  • مسافرانی که از هواپیما به تاکسی می رسند

    مسافرانی که از هواپیما به تاکسی می رسند

    چند وقتی تاکسی‌های اینترنتی کارمان را کساد کردند، حالا جلوی ورود آنها را گرفته‌اند اما مسافر نیست. شما خودت فکرش را بکن با این اوضاع دیگر کسی خیلی مسافرت خارجی نمی‌رود.