2021/12/07
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
پرمصرفی
  • مصرف گرایی مردم به خاطر ساختار کلان جامعه است

    مصرف گرایی مردم به خاطر ساختار کلان جامعه است

    اینکه من پرمصرف هستم یا مصرف کننده بدی هستم ربط مستقیمی به ساختار کلان جامعه دارد. یعنی وقتی صحبت از صرفه جویی می‌کنیم ساختارمردم آن کشورها هم بر مبنای صرفه جویی است.