2022/08/19
۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تست دیسک
  • شخصیت خود را با تست

    شخصیت خود را با تست "دیسک" بشناسید

    آیا تاکنون احساس کرده‌اید شما تنها کسی هستید که «می‌گیرید» چه اتفاقی در حال وقوع است؟ اریکسون توضیح می‌دهد دریافت و درک ما مانند یکدیگر نیست.