2022/08/12
۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
حیوان آزاری
  • رفتار انسان‌ها با حیوانات رشد اجتماعی جامعه را نشان می‌دهد

    رفتار انسان‌ها با حیوانات رشد اجتماعی جامعه را نشان می‌دهد

    آنچه بر سگ‌ها می‌گذرد، نه با تفکر اجتماعی مدرن سازگاری دارد و نه ریشه در سنت اخلاق اسلامی دارد. در اینجا من اشاراتی به سنت اسلامی خواهم کرد تا ببینیم چگونه اخلاقیات رفتار ما با حیوانات مانند برف در دل تابستان در حال ذوب شدن است.