2023/06/03
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
در آلودگی هوا چه بخوریم
  • 7 اثر غیر قابل جبران آلودگی هوا روی بدن انسان

    7 اثر غیر قابل جبران آلودگی هوا روی بدن انسان

    آلودگی هوا آثاری ظاهری و عمیق روی بدن دارد آن بخش از آثاری ظاهری مانند مشکلات تنفسی و آلرژیهای شدید آثار عمیقی هم دارد که غیر قابل جبران است. از تخریب قلب تا تغییر ژن آثاری است که آلودگی هوا روی بدن انسانها دارد