2023/06/03
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
تغییر چهره نفیسه روشن
  • نفیسه روشن در بیمارستان بستری شد

    نفیسه روشن در بیمارستان بستری شد

    نفیسه روشن هنرمند کشورمان با انتشار پستی از بیماری سختی که گرفتارش شده و داروهایی که چهره او را تغییر داده است نوشت. اینجا را بخوانید