2022/08/14
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
مسکن بارداری
  • مسکن هایی که برای خانم های باردار ممنوع است

    مسکن هایی که برای خانم های باردار ممنوع است

    دردهای ناگهانی و بی دلیل در بارداری یکی از دلایلی است که مادران را به سمت مصرف مسکن می رود. مضرات مسکن و مواردی که یک مادر امکان استفاده از مسکن را دارد اینجا بخوانید