2023/02/04
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن
چه بخوریم که زایمان آسان داشته باشیم
  • برای اینکه زایمان طبیعی آسان داشته باشیم چه بکنیم

    برای اینکه زایمان طبیعی آسان داشته باشیم چه بکنیم

    زایمان طبیعی از نظر پزشکان بسیار برای زنان بهتر از سزارین است و زنانی که زایمان طبیعی دارند خیلی زود به زندگی برمی گردند و لازم نیست درد زخم های عمیق را تجربه کنند. برای اینکه بدانید برای زایمان طبیعی آسان باید چه کنید این مطلب را بخوانید