2022/10/06
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
افزایش سن
  • چرا  شخصیت افراد به مرور زمان تغییر می کند

    چرا شخصیت افراد به مرور زمان تغییر می کند

    روانشناسان در ابتدا براین باور بودند که افراد در کودکی خمیرمایه شخصیتشان شکل می گیردیا نهایتا در 30 سالگی شخصیت با ثباتی پیدا می کنند اما تحقیقات نشان داده تا 80 سالگی شخصیت افراد تغییر می کند. برای جزییات بیشتر این مطلب را بخوانید