2023/02/05
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
کودک پرخاشگر
 • با چاقی کودک چه کنیم

  با چاقی کودک چه کنیم

  چاقی کودکان یکی از معضلاتی است که والدین را درگیر کرده و آنها را آزار می دهد برای اینکه بدانید با چاقی کودکان چه کنید این مطلب را بخوانید
 • نزدیکان بیشترین کودک آزاری را مرتکب می شوند

  نزدیکان بیشترین کودک آزاری را مرتکب می شوند

  بین والدین، پدران بیشتر از مادران مرتکب خشونت می‌شوند یا آنکه حداقل این نوع خشونت ها بیشتر گزارش می‌شوند و بعد خشونت‌هایی است که از سوی والدین ناتنی صورت می‌گیرد.
 • وقتی با کودک بی ادب مواجه میشویم باید چطور برخورد کنیم

  وقتی با کودک بی ادب مواجه میشویم باید چطور برخورد کنیم

  اگر در جمعی بچه دیگری به کودک شما بی احترامی کرد و با او رفتار بی ادبانه ای داشت ، خونسرد باشید و در کار آنها دخالت نکنید ، بگذارید خودشان مسئولیت اتفاقات را به عهده بگیرند و خود مشکلشان را حل کنند . اگر پا پیش بگذارید، آنها می پندارند به فرد دیگری نیاز دارند تا مشکل شان را حل کند.