2021/09/26
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
گربه خانگی
  • گربه ها با رفتارشان به ما چه می گویند

    گربه ها با رفتارشان به ما چه می گویند

    گربه برای هزاران سال و از زمان‌های باستان موجودی فوق العاده بوده است و در عین حال که در کنار انسان زندگی کرده و رابطه تنگاتنگی با او داشته است، تا حد زیادی استقلال خود را حفظ کرده.