2023/12/02
۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر

درباره ما

جامعه پویا پایگاه خبری اینترنتی اجتماعی و فرهنگی است.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول جامعه پویا مرجان لقایی شالقونی است.

 

شماره تماس02166551147

 

نشانی: خیابان طالقانی غربی بین وصال و فلسطین خ فریمان پ ۳۰ ط اول - واحد اول