2021/10/28
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان

درباره ما

جامعه پویا پایگاه خبری اینترنتی اجتماعی و فرهنگی است.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول جامعه پویا مرجان لقایی شالقونی است.

 

نشانی: خیابان طالقانی ـ بین خیابان وصال و فلسطین ـ خیابان فریمان ـ پلاک ۳۰ طبقه اول

 

شماره تماس02166551147