2023/06/05
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
درمان کرونا درخانه
  • ناشنوایی؛ عارضه جدید کرونا

    ناشنوایی؛ عارضه جدید کرونا

    آخرین یافته‌های پزشکان نشان می‌دهد ویروس کرونا بعد از جهشی که داشته عوارض جدیدی ایجاد کرده است. عوارض جدید کرونا را اینجا بخوانید.