2021/12/01
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
قتل مرد تنها
  • شکنجه و قتل مرد عاشق با کپسول گاز

    شکنجه و قتل مرد عاشق با کپسول گاز

    مرد عاشق بعد از مرگ همسرش خانه اش را ترک کرد و در یک اتاق از سوی افراد نانشناس مورد شکنجه قرار گرفت و کشته شد. جزئیات را بخوانید