2021/12/01
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
قتل با اسلحه
  • شبیخون با کلاشینکف!

    شبیخون با کلاشینکف!

    پلیس در تعقیب مهاجم مسلحی که دو جوان را به رگبار بست و متواری شد