2022/10/02
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
کار آفرین
  • تحقق یک رویا در پارکینگ خانه

    تحقق یک رویا در پارکینگ خانه

    سعی نمی‌کردیم خودمان وارد کار فروش شویم و فقط سرکشی می‌کردیم. به خیلی از فروشنده‌ها هم می‌فروختیم و آنها هم کاملاً استقبال می‌کردند.» زهرا به نمایشگاه‌های لباس سر می‌زد تا کار را در بازارهای دیگری به فروش برساند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
  • کفش‌های پولادین بانویی با ارده آهنین

    کفش‌های پولادین بانویی با ارده آهنین

    «فاطمه فراهانی» از جمله دختران این سرزمین است که توانسته با قرار دادن خود در سخت ترین شرایط کاری، با احیا کردن معدن، فضای کاری مناسبی برای نزدیک به 200 تن را فراهم کند و نام خود را در میان 20 بانوی کارآفرینی که با وجود تحریم ها و موانع فراوان، در زمینه آی تی، کشاورزی، محیط زیست، تولیدات پارچه و لباس، فرشبافی و سایر رشته های هنری فعالیت داشته اند، قرار دهد.