2021/09/26
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
انفولانزا
  • آنفولانزا امسال چطور بروز می کند

    آنفولانزا امسال چطور بروز می کند

    آنفولانزا امسال که همه گیری کرونا هم هست چطور در بین مردم شیوع پیدا می کند؟ یک متخصص به این سوال پاسخ داده است