2021/09/26
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
باروری
  • باروری در ایران  روند نزولی دارد

    باروری در ایران روند نزولی دارد

    رتبه باروری ایران در بین کشورها بیانگر سرعت و روند کاهشی باروری است، در سال 2014 ایران باروری کل 1،8 و رتبه 146 را در بین 224 کشور را داشت در حالی که در سال 1907باروری کل 6،4 و رتبه آن زمان ایران هم 70 بود.