2022/08/12
۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
بازارچه
  • صنایع دستی در دست دستفروشان

    صنایع دستی در دست دستفروشان

    اگر چند خیابان و پیاده رو را در ساعتی‌هایی خاص قدم بزنیم، درمی یابیم تعدادی از افرادی که هر کدام در نوع خاصی از صنایع دستی فعالیت می‌کنند، دست ساخته‌های خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهند تا شاید هنر اینگونه گرامی داشته شود.