2021/12/07
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
آسیب اجتماعی
  • کودکان کار را از خیابان جمع کنیم زیرزمینی می‌شوند

    کودکان کار را از خیابان جمع کنیم زیرزمینی می‌شوند

    جمع آوری» در حوزه کودکان کار و خیابان با ادبیات تخصصی حوزه اجتماعی هیچ قرابتی ندارد
  • با انتشار عکس فرزندانتان در فضای مجازی به مجرمان اطلاعات می دهید

    با انتشار عکس فرزندانتان در فضای مجازی به مجرمان اطلاعات می دهید

    والدین با انتشار عکس و نوشتین توضیحاتی در زیر عکس‌ها به مخاطبان خود اعلام می‌کنند که اکنون فرزند آنها در کجاست؟ چه کاری انجام می‌دهد؟ در چه سنی است؟ به چه چیزهایی علاقه دارد؟ امروز چه کار خالق العاده ای انجام داده است و غیره، این دست از والدین چه آگاهانه یا ناآگاهانه از عواقب چنین اقدامی یا بی اطلاع هستند یا تصور می‌کنند که مرگ برای همسایه است.