2021/09/23
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
پارسا پیروز فر
  • بخش جدیدی از سکانس سانسور شده سریال درپناه تو

    بخش جدیدی از سکانس سانسور شده سریال درپناه تو

    سکانس های سانسور شده سریال در پناه تو توسط کارگردان این سریال منتشر می شود. سکانس سانسور شده که جدیدا منتشر شده و به عشق پارسا پیروز فر و لعیا زنگنه اشاره دارد ببینید