2023/06/03
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
قوزپا
  • انحراف شست پا را چطور درمان کنیم

    انحراف شست پا را چطور درمان کنیم

    این عارضه زمانی ایجاد می‌شود که انگشت شست به انگشت کناری فشار وارد کرده و باعث می‌شود مفصل انگشت شست بزرگتر شده و بیرون زده شود. همچنین گاهی رنگ پوست این ناحیه قرمز و زخم می‌شود.