2023/06/03
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
فعالیت مغزی
  • لاغرشوید مغزتان جوان بماند

    لاغرشوید مغزتان جوان بماند

    به گفته محققان در افرادی که دور کمر و شاخص توده بدنی آنان بالاست قشر مغزی نیز باریک‌تر است که در گذشته ارتباط بین باریک بودن قشر مغزی با افت عملکرد مغز تایید شده است