2021/10/17
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۵ مهر
دوران بارداری
  • کدام بیماری ها در زنان عادی است

    کدام بیماری ها در زنان عادی است

    بهداشت در حوزه زنان در ایران چندان با مشکل مواجه نیست چیزی که بسیار با مشکل مواجه است موضوعات فرهنگی است که باعث می شود زنان زمانی برای مسایل بهداشتی به پزشک مراجعه کنند که بیماری سراغ آنها رفته و تاثیرش را گذاشته است