2023/02/04
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن
با خاله زنک چه کنیم
  • گاسیپ چیست و چه کسانی گاسیپ یا خاله زنک بازی دارند

    گاسیپ چیست و چه کسانی گاسیپ یا خاله زنک بازی دارند

    گاسیپ واژه ای انگلیسی است که به تازگی وارد زبان فارسی هم شده است. گاسیپ به معنای خاله زنک بازی است و کسانی که پشت سر دیگران حرف می زنند در واقع گاسیپ می کنند. برای آگاهی از گاسیپ این مطلب را بخوانید