2023/02/05
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
خصوصیات افراد وابسته
  • به چه کسانی خودشیرین می گویند و این افراد چه خصوصیاتی دارند

    به چه کسانی خودشیرین می گویند و این افراد چه خصوصیاتی دارند

    خودشیرینی صفتی است که باعث آزار اطرافیان می شود و دیگران به دلیل رفتار فرد خودشیرین نسبت به او واکنش نشان می دهد. برای اینکه بدانید خودشیرین ها چه شخصیتی دارند این مطلب را بخوانید.
  • شخصت وابسته کیست و چه ویژگیهایی دارد

    شخصت وابسته کیست و چه ویژگیهایی دارد

    شخصیت های وابسته افرادی هستند که شاید در ابتدا جذاب باشند اما ادامه زندگی با آنها بسیار سخت و طاقت فرسا است. برای اینکه با همه ویژگیهای شخصیت های وابسته آشنا شوید این مطلب را بخوانید