2023/02/04
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن
چه زمانی درباره مسایل جنسی با بچه ها صحبت کنیم
  • چطور باید فرزندان درباره مسایل جنسی صحبت کرد

    چطور باید فرزندان درباره مسایل جنسی صحبت کرد

    صحبت کردن درباره مسایل جنسی با کودکان و نوجوانان باعث می شود که آنها دربرابر خطرات آگاه باشند و رابطه سالمی هم با جنس مخالف داشته باشند. والدین مطمئن ترین افراد در این خصوص هستند. برای آگاهی در این خصوص این مطلب را بخوانید