2021/12/01
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
قتل همسر به خاطر یک لیوان آب
  • قتل همسر نخبه به خاطر یک لیوان آب

    قتل همسر نخبه به خاطر یک لیوان آب

    قتل مهندس جوان به خاطر یک لیوان آب در دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود قتل دیگرکشی بود یا خودکشی