2022/09/29
۱۴۰۱ پنج شنبه ۷ مهر
فرزندخواندگی
  • فرزندخواندگی تسهیل می شود

    فرزندخواندگی تسهیل می شود

    برخی از خانواده‌ها به دلایل مختلف از داشتن فرزند محروم هستند به همین سبب به دنبال راه چاره‌ای هستند تا بتوانند فرزندی داشته باشند. یکی از این راه‌ها «فرزندخواندگی» است که در آن سرپرستی کودکان و خردسالان بدون سرپرست را بر عهده می‌گیرند.