2022/09/26
۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
مواد
  • یک نفر از هر ۸ معتاد ایدز دارد

    یک نفر از هر ۸ معتاد ایدز دارد

    حدود ۱۱ هزار تن مواد مخدر و روان‌گردان‌ها را نیز با محوریت نیروی انتظامی در سه دهه اخیر کشف کرده است. همچنین در سال ۲۰۱۸ موفق شده‌اند با اجرای حدود ۱۶۰۰ عملیات و تقدیم ۱۸ شهید بیش از ۲۱۰۰ باند محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را منهدم کنند.
  • عدالت و سلامت اعتیاد را در جامعه از بین می برد

    عدالت و سلامت اعتیاد را در جامعه از بین می برد

    هر ساله شعار ویژه ای برای این روز انتخاب می شود تا اقدامات و کنشهای مقابله با این پدیده شوم در سال پیش رو؛ درچارچوب آن شعار سمت و سو داده شوند. شعار امسال، "سلامت توام با عدالت و عدالت توام با سلامت " است.