2023/06/09
۱۴۰۲ جمعه ۱۹ خرداد
لوکس
  • پز لاکچری بازها در اقتصاد خراب

    پز لاکچری بازها در اقتصاد خراب

    وقتی اقتصاد بیمار می شود افراد بر اساس نابسامانی های اقتصادی مانند رانت و رشوه و روابط رشد خواهند کرد و این مسائل جایگزین حاکمیت قانونی و اقتصادی یک جامعه خواهد شد و شاهد افرادی خواهیم بود که یک شبه ره صد ساله را می روند و باعث به وجود آمدن این نوع سبک زندگی و این قشر در جامعه خواهیم بود