2022/08/19
۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
پیام دهکردی کرونا گرفت
  • بازیگر گاندو کرونا گرفت

    بازیگر گاندو کرونا گرفت

    یکی از بازیگران اصلی سریال گاندو به کرونا مبتلا شد. جزئیات را اینجا بخوانید