2021/12/01
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
عایشه در سریال زخم کاری
  • آیا عایشه در سریال زخم قلب کشته می َشود ؟

    آیا عایشه در سریال زخم قلب کشته می َشود ؟

    سریال عاشقانه زخم قلب سریالی ترکیه ای است که رقابت عشقی دو دختر برای به دست آوردن پسری را نشان می دهد. آیا عایشه در این سریال کشته می شود؟ اینجا را بخوانید.